Admiraliteitscolleges XXIX Verzameling Wolterbeek

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Bijlagen

Literatuur
Bokkel Huinink, J.A. ten, Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal; maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier, Zutphen, 2004