Admiraliteitscolleges XXIX Verzameling Wolterbeek

Beschrijving van de archiefbestandelen

B   Stukken afkomstig van D.G. Muller, gehuwd met J.P. Wolterbeek, dochter van de vice-admiraal C.J. Wolterbeek
Adelborst ca. 1816, luitenant-ter-zee ca. 1821
81-85
Journalen, gehouden door D.G. Muller
1816-1827
5 delen
81
Als adelborst op Z.M. schip Prins Frederik, onder bevel van de kapitein W.H. van Senden, "op de reize van Vlissingen naar Batavia"
1816 augustus 25 - 1817 juni 27
 
82
Als adelborst op Z.M. schip Prins Frederik, onder bevel van N.N., gedurende zijn reis van Batavia naar Banda en terug
1817 juni 28 - 1819 februari 15
 
83
Als adelborst op Z.M. schip Prins Frederik, onder bevel van N.N., gedurende zijn reis van Batavia naar het Vaderland
1819 februari 16 - 1819 oktober 10
 
84
Als luitenant op Z.M. schip de Courier, onder bevel van de kapitein-luitenant G.A. Pool, gedurende zijn reis naar de Oostzee
1821 april 20 - 1821 september 6
 
85
Als luitenant op Z.M. schip de Pellikaan, onder bevel van de luitenant E.B. van Bosch, gedurende zijn reis naar de Middelandse Zee
1823 mei 1 - 1827 juli 3
 
86
"Aanteekeningen gehouden op de reize naar de Middelandsche Zee, verblijf aldaar als adjudant bij het kommandement, zoo onder schout-bij-nacht Wolterbeek over het geheel eskader als onder kapitein-ter-zee Van der Sande over de westelijke divisie van dezelve" (door D.G. Muller?)
1828 januari 6 - 1830 september 21