Admiraliteitscolleges XXIX Verzameling Wolterbeek

Beschrijving van de archiefbestandelen

C    Stukken afkomstig van (de adelborst C.J.D. Wolterbeek Muller, zoon van D.G. Muller en J.P. Wolterbeek?)
87
Journaal gehouden door (de adelborst Wolterbeek Muller?) op Z.M. schip Prins van Oranje, onder bevel van de kapitein D. Bijl de Vroe, gedurende zijn reis naar "de West-Indische eilanden, de golf van Mexico en een gedeelte der kust van der Vereenigde Staten"
1851 oktober 21 - 1852 juni 18
1 deel
88
Journaal, (gehouden door dezelfde?) op Z.M. schip Doggersbank, onder bevel van kapitein A.J. de Smit van den Broecke, gedurende zijn reizen naar de Spaanse zee en Constantinopel
1852 september 17 - 1853 oktober 6
1 deel