Stukken betreffende zee - en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Hoog van ter Aar, 1764 - 1768
J. de Hullu
© 1924
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok
Admiraliteitscollectie XXXVIII Hoog van Ter Aar
Periode
1764 - 1678
Nummer archiefblok
1104
Omvang:
0,1 meter
Taal van het archiefmateriaal
Nederlands
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers;
Hoog van Ter Aar (collectioneur)
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie bevat 3 scheepsjournalen van reizen in de Middelandse Zee in de periode 1764 - 1768