Stukken betreffende zee - en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Hoog van ter Aar, 1764 - 1768

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer
Aangekocht op de auctie, gehouden door J. van Baalen en Zoon te Rotterdam op 20 september 1868, van de bibliotheek Hoog van Ter Aar. Vgl. Inkomende brieven 1869 nos. 239 en 272 en Uitgaande brief 1869 no. 167