Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825
de Hullu
© z.d.
Nationaal Archief, Den Haag
This inventory is written in Dutch
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok
Admiraliteitscollectie XXXIX Van der Hoop
Periode
1524-1825
Nummer archiefblok
1105
Omvang:
2,8 meter
Taal van het archiefmateriaal
Nederlands
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers;
Joan Cornelis van der Hoop
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie bevat stukken betreffende marinezaken ontvangen en opgemaakt door mr. Johan Cornelis van der Hoop in zijn functies als advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam (1781-1795), tevens lid van het departement van Marine van prins Willem V (1782-1787), als ambteloos burger (1795-1813), als commissaris-generaal voor de marine (1813-1814), als Secretaris van Staat voor de marine (1814-1815) en als minister van marine (1815-1825)