Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

Beschrijving van het archief

Zij zijn door zijn zoon Adriaan van der Hoop, bankier en koopman te Amsterdam, aan het Rijksarchief vermaakt en, na diens overlijden door het Rijksarchief overgenomen in 1854, vgl. Inkomende brieven 1854 nos 44, 53, 109, 127 en Uitgaande 1854 nos. 33, 47 en 77. Een inventaris van de verzameling bevindt zich in no. 47 een rapport erover in no. 77 van de Uitgaande brieven 1854. Enige kaarten en werken betreffende het defensiewezen, die in deze verzameling aanwezig waren, zijn in 1858 afgestaan aan het Departement van Oorlog, vgl. inkomende brieven 1856 nos. 226 en 227, en Uitgaande nos. 163 en 169. Het proces-verbaal van de overdracht is te vinden bij de Inkomende brief no. 227