Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Volledig
Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscollecties XXXIX Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop, nummer toegang 1.01.47.29 inventarisnummer …..