Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

a    Admiraliteiten
1
Aantekeningen uit de resolutiën van de Staten van Holland betreffende de Admiraliteiten, het College van Superintendentie, de middelen te water, het last- en veilgeld, de prijzen, de uitrustingen van schepen, de commissievaart en strandvonderij
1575-1716
1 deel
2-3
Aantekeningen uit de resolutiën van de Staten van Holland betreffende de Admiraliteiten, de middelen te water, het last- en veilgeld, de equipage en aanbouw van schepen, de Grote Visserij, de Oost- en West-Indische Compagnieën, de Groenlandse vaart, de Engelse Court en de Levantse handel
1524-1734
2 delen
2
1524-1654
 
Met alfabetisch repertorium
3
1654-1734