Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

b    Rechtspraak
4
Extract-resolutie van de Staten-Generaal in zake de behandeling van schepelingen van 's-Lands schepen, die in Portugese havens komen te deserteren
1790 mei 26
1 stuk