Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

d    Officieren
5
Instructies en orders (grotendeels in afschrift) van prins Willem V voor commandeurs van schepen,
1767-1791
1 omslag
6
Briefwisseling van Van der Hoop met de kapitein-ter-zee H.S. graaf van Bylandt over de kostpenningen, "bijzonder in de de eerste dagen van schafting" ,
1793 oktober 27 - 1793 november 7
1 omslag
7
Extract-brief van de Gouverneur-generaal ter Kust van Guinee G.S. Gallé aan de Vergadering van Tienen van de West-Indische Compagnie over het optreden van de kapitein-ter-zee J.E. Raidt gedurende zijn verblijf aldaar,
1784 juni 11
1 stuk