Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

e    Zeemacht
8
Lijsten van de in 1780-1784 verongelukte en door de vijand genomen Landsschepen, en opgave van de opbrengst van de schepen die in 1780-1785 door de Admiraliteit te Amsterdam zijn verkocht,
[1785]
1 omslag
9
Lijst van 's- Lands schepen, die van februari 1768 tot 20 september 1784 aan de Kust van Guinee hebben gelegen ,
[1784]
1 stuk
10
Rapporten (merendeels in afschrift) van scheepsbevelhebbers over de op hun reizen gebleken hoedanigheden van verschillende Landsschepen,
1782-1788
1 omslag