Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

f    Bouw, bewapening en uitrusting van schepen
11
Beschouwingen van verschillende Nederlandse en Franse scheepsbouwkundigen over de bouw van de Nederlandse oorlogsschepen,
1782-1783
1 omslag
12
Stukken betreffende het aanbrengen van eenheid en gelijkvormigheid in de bouw, de verdeling en uitrusting van 's-Lands schepen
1782-1783
1 omslag
13
Memories van 's-Lands timmerman C. Mastboom, inhoudende zijn bedenkingen tegen de nieuwe wijze van scheepsbouw toegepast bij 's-Lands schip Thetis
einde 18 eeuw
1 omslag
14
Memories van van verschillende scheepsbouwkundigen over het bekoperen van schepen en het conserveren van de roerstellen
1780-1792
1 omslag
15
Staten van de kostenbereking voor de aanbouw en de uitrusting van verschillende charters van schepen, voor het gebruik van de scheepskamelen tot hun transport, enz.
ca. 1770 - ca. 1795
1 omslag
16
Voorwaarden, bestekken en andere stukken, betreffende de aanbesteding van 's-lands schepen
1781-1790
1 omslag
17
Stukken betreffende de kosten van vertimmering, herstelling en onderhoud van 's-Lands schepen
1771-1789
1 omslag
18
Staten van het hout, benodigd voor de aanbouw van verschillende charters van oorlogschepen, en berekeningen van de daarvoor te doene uitgaven
1782-1791
1 omslag
19
Opgave van de "lengte, dikte en topslengte der rondhoute van diverse scheepen"
ca. 1793
1 omslag
20
Opgave omtrent het blokwerk, benodigd voor verschillende charters van schepen
1782-1791
1 omslag
21
Opgave omtrent het touwwerk, benodigd voor verschillende charters van schepen, zijn dikte, lengte, zwaarte enz
eind 18e eeuw
1 omslag
22
Opgave omtrent de hoeveelheid zeildoek, benodigd voor de zeilen van verschillende charters van schepen, de afmetingen der zeilen enz.
ca 1782 - ca. 1793
1 omslag
23
Stukken betreffende de nieuwe Engelse ijzeren scheepskombuizen
1781-1791
1 omslag
24
Brief van F. Nucella te Londen aan Van der Hoop, over de bij de Engelse marine in gebruik zijnde kettingpompen, met bijlagen
1792 februari 14
1 omslag
25
Memories van de zeeofficieren Van Bylandt en Reijnst, en andere stukken betreffende het getal kanonstukken, waarmee 's-Lands schepen worden bewapend, als ook over het daarvoor vereiste kaliber
1778-1786
1 omslag
26
Stukken over de inrichting en bruikbaarheid van de zogenaamde caronnadekanonstukken
1779-1784
1 omslag
27
Memories van C. Redelijkheid over de door hem uitgevonden nieuwe rolpaarden, met rapporten en andere stukken dienaangaande
1783-1784
1 omslag
28
Brieven aan Van der Hoop van J.R. van Kinsbergen en W.E. de Perponchet over de uitvinding door de Franse oud-zeeofficier De La Coudraye, van een werktuig om zware gewichten in eens te doen stoppen
1794 mei 27 - 1794 juni 5
1 omslag
29
Memories van de commandeur J. van Woensel, en andere stukken over de bereiding van zoet water uit zout water
1773-1788
1 omslag
30
Stukken betreffende de bouw van de schepen van de Oost-Indische Compagnie
1781-1782
1 omslag