Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

g    Convooiering en bescherming van koopvaardijschepen
31
Extract-resoluite van de Staten-Generaal in zake de brieven van de consul Renard te Cadix van 8 juli en 4 november 1755 over de beveiling van onze handel tegen de Algerijnen en het gebruik van de voor convoieering bestemde Landsschepen, met afschrift van Renards' brief van 4 november 1755
1755 december 11
1 omslag
32
Aantekeningen omtrent de bestemming van verschillende Landsschepen voor de verdediging van onze Oost- en West-Indische koloniën, voor het kruisen op de Oost-Indische retourschepen en voor andere diensten
1785 maart 17
1 omslag
32
Stukken betreffende de uitzending van kruisers tot bescherming van de Oost-Indische retourschepen
ca. 1785
1 omslag