Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

h    Loodswezen, vaarwaters, strandvonderij
Zie ook inv.nr. 1
34
Stukken betreffende de loodsen en kaagschippers
1669-1788
1 omslag
35
Stukken betreffende de diepten van de Texelse en andere zeegaten, het uitzeilen van verschillende schepen daaruit den de dienst van de loodsen aldaar
1763-1792
1 omslag
36
"Observatiën genomen van de dieptens en droogtens tusschen de Kaap ONLEESBAAR en Ostende zoover als Blankenburg, mede de drootgtens leggende voor Walcheren, Schouwen en de Goerede, door den luitenant C.A. Peterson met 's-Lands legger Landskroon in de den jaare 1784 van 11 tot 18 augustus"
1784 augustus 11 - 1784 augustus 18
1 omslag
37
Kopie-verslag aan de kapitein-ter-zee M. Haringman, bevelhebber van 's-Lands smaldeel in de Noordzee en het Kanaal van de luitenants-ter-zee J. van der Swan en G.N. de Haan omtrent het opnemen der gronden en peilingen van de Deurloo in 1787
1787 juni 7
1 stuk
38
"Beschrijving van het eiland St. Jago en de baaij Praija" in de Kaap-Verdische eilanden
18e eeuw?
1 stuk
39
Kopie-bericht aan de Kamer Amsterdam van de Oost-Indische Compagnie van de kapitein-ter-zee W. Silvester "wegens de vaarweg tusschen de Poulou Aurusche off Jumersche eilanden en de kust van Mallaya bij den berg Passelaer in Straat Malacca"
1787 juni 7
1 stuk