Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

A     Zeewezen in het algemeen

k    Kaapvaart, prijzen, buiten
Zie ook inv.nr. 1
52
Extract-resoluties van de Staten-Generaal, plakkaten, reglementen enz. betreffende commissievaarders en kaperschepen
1778-1793
1 omslag
53
Extract-resoluties van de Staten-Generaal en andere stukken betreffende prijs gemaakte schepen en de verdeling der buitgelden
1653-1782
1 omslag