Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

B   Admiraliteit te Amsterdam

a    Algemeen
54-56
Minuut- en kopie-uitgaande brieven van mr. J.C. van der Hoop als advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam
1781-1794
3 delen
Gemerkt "La Q 38, La Q 39, La Q 40"
54
1781 oktober 23 - 1782 oktober 22
 
Met alfabetische index
55
1782 oktober 24 - 1788 juni 3
 
Met alfabetische index
56
1788 september 11 - 1794 augustus 23
 
57-102
Brieven ingekomen bij Van der Hoop tijdens zijn bediening van het advocaat-fiscaalschp bij de Admiraliteit te Amsterdam
1778-1795
 
57
van prins Willem V,
1781 november 17 - 1794 november 10
1 pak
Met enige minuut- en kopie-brieven van Van der Hoop aan de prins
58
van prinses Wilhelmina,
1782 juni 6 - 1793 april 26
1 omslag
Met een paar kopie-brieven van Van der Hoop aan de prinses
59
van de erfprins Willem Frederik,
1782 december 26 - 1792 november 8
1 omslag
Met een enige minuut-brieven van Van der Hoop aan de erfprins
60
van prins Frederik,
1782 december 26 - 1798 april 1
1 omslag
61
van Karel George Augus, hertog van Brunswijk,
1791 juni 15
1 stuk
62
van Lodewijk, hertog van Brunswijk,
1781 oktober 18 - 1781 november 9
1 omslag
63
van de griffier van de Staten-Generaal H. Fagel, met bijlage,
1782 mei 6
1 omslag
64
van de secretaris der Generaliteitsrekenkamer, later thesaurier-generaal der Unie, F. van der Hoop
1778 februari 16 - 1790 juni 29
1 omslag
Met enige minuut- en kopie-brieven van Van der Hoop aan genoemde thesaurier-generaal
65
van de secretaris van de Raad van State, J.H. Mollerus,
1794 mei 14
1 omslag
Met een kopie-brief van Van der Hoop aan Mollerus
66
van de gezant te Londen, W.A.C. baron van Nagell,
1788 maart 14 - 1791 december 21
1 omslag
67
van de minister-resident te Hamburg, D. Hogguer,
1786 maart 28 - 1786 juli 21
1 omslag
Met een kopie-brief van Van der Hoop aan Hogguer
68
van de advocaat-fiscaal van de Hoge Zeekrijgsraad Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh,
1782 oktober 10 - 1783 juli 5
1 omslag
65
van de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit op de Maze, P. Paulus,
1782 december 5 - 1787 april 5
1 omslag
Met enige minuut- en kopie-brieven van Van der Hoop aan Paulus
70
van de secretaris van de Admiraliteit in Friesland, J.M. van Beyma thoe Kingma,
1783 augustus 8 - 1785 maart 14
1 omslag
Met enige kopie-brieven van Van der Hoop aan Van Beyma
71
van de raadpensionaris Van Bleiswijk,
1782 maart 17 - 1787 april 17
1 omslag
Met enige kopie-brieven van Van der Hoop aan Van Bleiswijk
72
van de secretaris van de Staten van Zeeland, later raadpensionaris van Zeeland en Holland, Van de Spiegel,
1782 mei 12 - 1786 september 13
1 omslag
Met enige (tot in het jaar 1793 lopende) minuut- en kopie-brieven van Van der Hoop aan Van de Spiegel
73
van de burgemeester van Amsterdam, W.G. Dedel,
1785 maart 9 - 1785 maart 12
1 omslag
Met enige tot in het jaar 1792 lopende minuut- en kopie-brieven van Van der Hoop aan Dedel
74
van de burgemeester van Amsterdam, J. Geelvinck,
[1787 september] 23 - [1787] oktober 6
1 omslag
Met een paar kopie-brieven van Van der Hoop aan Geelvinck
75
van de burgemeester van Amsterdam, J.E. Huydecoper van Maarseveen,
1789 september 24 - 1791 maart 2
1 omslag
76
van de burgemeester van Amsterdam, J. van der Poll,
1794 mei 12 - 1794 mei 25
1 omslag
77
van de schout-bij-nacht H. Rietveld, W. Six en F.H. Morrees,
1785 februari 23 - 1786 oktober 23
1 omslag
Deze brieven lopen over de procedures, tegen Rietveld gevoerd ter zake van het door hem gehouden beleid
78
van de kapitein-ter-zee J.P. van Braam, bevelhebber van 's-lands eskader in Oost-Indië,
1783 oktober 18 - 1788 april ?
1 omslag
79
van de kapitein-ter-zee N.A. Cambier,
1790 oktober 4 - 1790 oktober 19
1 omslag
Met een paar kopie-brieven van Van der Hoop aan Cambier
80
van de kapitein-ter-zee S.H. Frijkenius "gedurende zijn commandement na en in Oost-Indië",
1791 novmember 12 - 1794 februari 28
1 omslag
Frijkenius was lid van de Hoge Commissie [Commissie-generaal] gezonden naar Oost-Indië [DK]
81
van de kapitein-ter-zee H. Reijntjes,
1795 januari 16
1 stuk
82
van de kapitein-ter-zee J Sels,
1794 november 19
1 stuk
83
van de kapitein-ter-zee J.O. Vaillant,
1783 januari 19 - ca. 1795 januari 18
1 omslag
Met een paar kopie-brieven van Van der Hoop aan Vaillant
84
van de kapitein-ter-zee C.H. VerHuell,
1784 april 30
1 stuk
85
van de kapitein-ter-zee F. Wierts,
1793 oktober 31 - 1794 juli 12
1 omslag
Met een kopie-brief van Van der Hoop aan Wierts
86
van de luitenant-kolonel J.F.L Graevestein,
1788 november 21 - 1792 september 30
1 omslag
Met enige kopie-brieven van Van der Hoop aan Graevestein
87
van H. Aenaea,
1794 september 25
1 stuk
88
van W. van Citters,
1787 mei 14 - 1788 mei 3
1 omslag
Met een paar minuut-brieven van Van der Hoop aan Van Citters
89
van professor H.C. Cras,
1793 april 15
1 omslag
Met een minuut-brief van Van der Hoop aan Cras
90
van de predikanten J. Donckermann en P.W. Schierbeek te Paramaribo,
1782 november 25 - 1783 mei 23
1 omslag
91
van de prinses Gallitzin,
[1782] augustus 1 - 1786 maar 28
1 omslag
Aantekening in marge inventaris "No!"? CONTROLE
92
van G.K. van Hogendorp,
1783 november 23 - 1784 oktober 18
1 omslag
93
van I.A. Keuchenius,
1787 juni 30 - 1795 januari 17
1 omslag
94
van P.J. baron de Larrey,
1781 november 9 - 1794 juli 31
1 omslag
Met een paar minuut-brieven van Van der Hoop aan De Larrey
95
van T.H. van Leeuwen,
1788 januari 13
1 omslag
Met een kopie-brief van Van der Hoop aan Van Leeuwen
96
van C. Munter en W. Six,
1782 juli 9 - 1795 januari 16
1 omslag
Met een minuut-brief van Van der Hoop aan Munter
97
van C. Sittig,
1788 november 27 - 1788 december 4
1 omslag
98
van D. Straatman,
1791 november 23 - 1794 januari 20
1 omslag
99
van professor J.H. Swildens,
1788 juli 4 - 1790 februari 12
1 omslag
Met een kopie-brief van Van der Hoop aan Swildens
100
van professor H. Tollius,
1784 augustus 27 - 1793 juni 27
1 omslag
Met enige kopie-brieven van Van der Hoop aan Tollius
101
van P. en M. van Vlierden,
1784 januari 26 - 1792 september 15
1 omslag
102
van H.L. Wichers,
1789 oktober 8 - 1789 december 2
1 omslag
Met een kopie-brief van Van der Hoop aan Wichers