Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

B   Admiraliteit te Amsterdam

c   Rechtspraak
107-109
Stukken betreffende rechtsgedingen voor de Admiraliteit te Amsterdam gevoerd
1785-1790
 
107
tegen de schout-bij-nacht H. Rietveld wegens het hem ten laste gelegde plichtsverzuim bij de vermeestering van het schip De Vrouw Machtelina, onder bevel van de kapitein C. Geerman door de Engelsen nabij Curaçao in juni 1782
1785-1787
1 omslag
108
tegen de kapiteins A. Braak, P.H. van Pelt en J. Sels wegens hun overgang in dienst bij de Commissie van Defensie
1787-1790
1 pak
109
tegen de kapiteint P.H. van Pelt wegens begane ontrouw en meinedigheid in de dienst
1788
1 omslag
110
Briefwissseling van Van der Hoop met de commiezen-generaal Pancras Clifford en Van Minninghen over de "afmakingen of compositiën" wegens aangehaalde goederen
1785 maart 23 - 1792 september 18
1 omslag