Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

B   Admiraliteit te Amsterdam

e   Officieren en minderen
Zie ook de inv.nrs. 107-109 en 119
112
Opgave van de bij de Admiraliteit te Amsterdam dienende commandeurs en kapiteins en van de door hen gecommandeerde schepen, het getal manschappen en kanonnen waarmee deze zijn uitgerust, enz. , met alfabetische naamwijzer
1700-1792
1 deel
113
Briefwisseling van Van der Hoop met de advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier mr. H. van Straalen over de memorie, door Van der Hoop in februari 1787 overgegeven aan prins Willem V betreffende de zaken van de marine en "over de conditie van den (onder de Admiraliteit te Amsterdam hoorenden) capitein Kuvel ter commando van het fregat De Amazone naar Indiën"
1787 februari 6 - 1791 november 19
1 omslag
114
Briefwisseling van Van der Hoop met het oud-lid in de Vroedschap van Utrecht Smissaert over diens zoon de luitenant-titulair bij de Admiraliteit te Amsterdam Smissaert, thans als krijgsgevangene in Frankrijk verblijvende
1794 september 11 - 1794 september 24
1 omslag