Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

B   Admiraliteit te Amsterdam

f   Schepen
Zie ook inv.nr. 111
115
Lijsten van de schepen aangebouwd voor de Admiraliteiten op de Maze (1654-1786), te Amsterdam (1662-1790; 1714-1779; 1771-1785), in Zeeland (1697-1733), en van de oorlogschepen der Republiek (1740, 1785) en de Admiraliteit te Amsterdam (1711)
1654-1790
1 omslag
115
Lijst van de schepen aangebouwd voor de Admiraliteiten op de Maze (1689-1708), te Amsterdam (1687-1711), in Zeeland (1684-1699), in West-Friesland en het Noorderkwartier (1688-1709), en van de officieren, bij die Admiraliteiten dienende
1684-1711
1 omslag
116
Staten van de hoeveelheden ijzerwerk door 's-Lands werf aan verschillende schepen en commandeurs geleverd, memories omtrent het ijzerwerk voor verschillende charters van schepen benodigd, de ijzerprijzen enz.
1768-1790
1 omslag
117
Brieven aan Van der Hoop, memories, nota's, staten enz. omtrent de aankoop van hout voor de Admiraliteit van Amsterdam
1778-1792
1 omslag
118
Kopie-advies van de schout-bij-nacht P.H. Reijnst c.s. aan de Admiraliteit te Amsterdam over het maken van rampaarden, de bouw van de barkassen, de tuigage van de schepen, het aanbrengen van de broodkamers, en de bevordering van adelborsten tot luitenant
1779 juli 29
1 stuk
119
Lijst van de rolpaarden, op 's-Lands geschutwerf te Amsterdam gereed zijnde om te kunnen dienen op de schepen Vrijheid, Jupiter, Admiraal de Ruyter, Utrecht, Overijssel, Admiraal Piet Heijn, Batavier, Medea, Valk en Triton
1792 mei 11
1 stuk