Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825

I    Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam

B   Admiraliteit te Amsterdam

g   Reizen van schepen
Al de in deze rubriek genoemde schepen hoorden, voor zoveel niet het tegendeel is vermeld, onder de Admiraliteit te Amsterdam
121
Extract-journaal, gehouden door de luitenant-ter-zee A. Cambier als bevelhebber van 's-Lands schip De Spion gedurende zijn verblijf in Suriname
1781 maart 8 - 1782 december 24
1 stuk
121
Kopie-verslag aan prins Willem V van de (onder de Admiraliteit in Friesland horende)kapitein-ter-zee A. de Roock omtrent zijn verrichtingen gedurende zijn reis naar West-Indi렼/geogname>als bevelhebber van 's-Lands schip De Eendracht in 1781
1781 juni 24
1 stuk
123
Kopie-verslag aan de vice-admiraal A. Hartsinck van de schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen, omtrent de kruistoch van het door hem gecommandeerde smaldeel in de Noordzee in 1782, met bijlagen
1782 november 2
1 omslag
124
Verslag [aan Van der Hoop?] van de kapitein-ter-zee J. Sels omtrent zijn reis naar de Kaap, Suriname en Curaçao als bevelhebber van 's-Lands
1781 maart 8 - 1782 december 24
1 stuk
125
Kopie-verslag aan N.N. van de kapitein-ter-zee A.A. Bols, omtrent zijn reis uit de Delaware naar Curaçao als bevelhebber van het (onder de Admiraliteit op de Maze horende) 's-Lands schip Brielle in 1783
1783 december 31
1 stuk
126
Verslag aan N.N. van de kapitein-ter-zee P. Smaasen, omtrent zijn reis naar Suriname als bevelhebber van 's-Lands schip De Dolphijn in 1783/1784
1784 september 16
1 stuk
127
Verslag aan N.N. van de kapitein-ter-zee A.W. Willin