Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië
Mr. R. Bijlsma
(c)1936
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Archieven van de Compagnieën op Oost-Indië
Periode:
1594-1603
Archiefbloknummer:
163
Omvang:
1,4 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormer(s):
Compagnie van Verre (Amsterdam), 1594; Oude Oost-Indische Compagnie en Eerste Verenigde Compagnie op Oost-Indië (Amsterdam), 1598-1601; Nieuwe Brabantse Compagnie (Amsterdam), 1599-1601; Compagnie op Oost-Indië (Middelburg), 1601-1602; Compagnie op Oost-Indië (Delft).
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat resoluties, brieven, stukken betreffende schepen en expedities.