Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

2.   Stukken betreffende de tweede voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1598).

a.   Stukken betreffende de uitreeding.
31
Extract uit het boek, getiteld "Tweede voyage op Oost-Indien onder den admiraal Jacob van Neck a°. 1598", bevattende opgave der bedragen, door de 18 Bewindhebberen gerisqueerd, en van de uitgaven voor de uitrusting; notariëel gewaarmerkt.
1601 november 21.
1 deel
32
Instructie voor den Admiraal en Breeden Raad, door dezen beëdigd en door Bewindhebberen gearresteerd.
1598 april 7
1 stuk
33
Copie-instructie voor den Admiraal en Breeden Raad, door dezen beëdigd en door de Bewindhebberen gearresteerd.
1598 april 7
1 stuk
N.B. In het afschrift zijn doorhalingen aangebracht en de nummers der artikelen bijgevoegd; vermoedelijk heeft het afschrift dienst gedaan bij de formeering eener latere instructie .
34
Akte van belofte van geheimhouding enz., afgelegd door kooplieden, schippers, onderkooplieden, stuurlieden en onderstuurlieden.
1598 april 24.
1 stuk