Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

2.   Stukken betreffende de tweede voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1598).

b.   Stukken ontvangen van de schepen op reis.
35
Brief van Wybrant van Warwijck in het schip Amsterdam voor Bantam aan Bewindhebberen. Met duplicaat.
1599 januari 8.
2 stukken
N.B. Gedrukt: De Jonge. Opkomst II, p. 375-376.
36
Brief van Albert ten Haeghe in het schip Zeelandia voor Bantam aan Bewindhebberen.
1599 januari 7.
1 stuk
37
Brief van Albert ten Haeghe voor Hitoe in Amboina aan Bewindhebberen.
1599 april 14.
1 stuk
38
Brief van Albert ten Haeghe in het schip Utrecht voor Bantam aan Bewindhebberen.
1599 november 18.
1 stuk
39
Brief van Jacob Heemskerck in het schip Gelderland voor Dover aan Bewindhebberen.
1600 april 16
1 stuk
40
Brief van Hans Bouwer in het schip Zeelandia voor Bevesier aan Bewindhebberen.
1600 april 13.
1 stuk
40*
Sententieboek Anno 1598 beginnende den martii.