Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

2.   Stukken betreffende de tweede voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1598).

f.   Stukken ontvangen uit de loges.

(1)   Banda
63
Brieven van Adriaen van Veen op de Banda aan Jacob van Neck en aan Jacob Heemskerck te Amsterdam.
1600 september 15.
2 stukken
N.B. Bij het adres staat aageteekend, dat de verzending geschiedt "met vrundt"; hiermede is bedoeld het schip De Maan van de derde voyage.
De brief aan Heemskerck gedruk: De Jonge. OpkomstII, p. 465-467.
64
Relaas van hetgeen door Adriaen van Veen op Banda verhandeld is met Steven van der Hagen en Cornelis Heynsz. alias Proncker, met copie der briefwisseling.
1600 mei 9 - 1600 september .
2 stukken
65
Schuldbekentenis wegens koop van wapenen door die van Poeloe-Run en Poeloe-Ay, 1600 februari, met brief van Adriaen van Veen in Lonthor op Banda aan Isaac Gillesz., koopgezel op Poeloe-Ay.
1600 februari 11.
2 stukken
66
Brief aan Augustijn Stalpart van de Wiele in Lonthor op Banda aan Isaac Gillesz., koopgezel op Poeloe-Ay.
1600 juni 2.
1 stuk
67
Rekening, gedaan door Augustijn Stalpart van de Wiele aan Adriaen van Veen wegens goederen, hem in Banda overgegeven door vice-admiraal Jacob Heemskerck en vehandeld, opgemaakt 1600 december 16.
1599 juli 1 - 1600 december 16.
1 stuk
68
Schuldboek wegens goederen in Lonthor op Banda verkocht voor noten, nagelen en foelie.
1599 juli 12 - 1602 juni 22.
1 deel
N.B. Blijkens aanteekening buitenop is hiervan copie gelaten aan Arent Wolphertsz. (van de Moluksche vloot der voyage onder admiraal Wolphert Hermansz.).
69
Schuldboek wegens wapenen, in Lonthor op Banda verkocht voor noten, nagelen en foelie.
1600 januari 12 - 1602 juni 20.
1 deel
N.B. Blijkens aanteekening buitenop hiervan copie gelaten aan Arent Wolphertsz.
70
Rekening, gedaan door Adriaen van Veen aan Bewindhebberen wegens goedren, hem in Banda overgegeven door vice-admiraal Jacob van Heemskercken verhandeld; door van Veen geteekend in 1603.
1599 juli 3 - 1602 juni 25.
1 stuk
71
Brief van Bewindhebberen aan Adriaen van Veen c.s., houdende last tot samenwerking met de vloot van vijf schepen onder admiraal Wolphert Hermansz.
1600 november 20.
1 stuk
N.B. Gedrukt bij: De Jonge. OpkomstII, p. 529-530 (datum aldaar foutief overgenomen).