Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

2.   Stukken betreffende de tweede voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1598).

f.   Stukken ontvangen uit de loges.

(2)   Ternate
72
Brief aan Franc van der Doed op Ternate aan Bewindhebberen.
1602 deptember 22.
1 stuk
N.B. Het jaartal der dateering, dat onduidelijk leesbaar is, blijkt uit den inhoud van het schrijven. Bij het adres staat angeteekend, dat de verzending geschiedt "met vrundt"; hiermede is bedoeld het schip Utrecht, behoorend tot de Moluksche Vloot der voyage onder admiraal Wolphert Hermansz.