Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

a.   Stukken betreffende de uitreeding.
88
Rekening van uitgaven, gedaan door Pieter Hasselaer voor de equipage van de tien schepen der vierde voyage. Opgemaakt 1601 januari.
1599 augustus 16 - 1600 mei 19.
1 stuk
89
Rekening van uitgaven, gedaan door Arent ten Grotenhuys voor de bemanning van de tien schepen der vierde voyage volgens de monsterrollen, in de rekening overgenomen, goedgekeurd.
(1600) juli 25.
1 deel
90
Akte van belofte van eenigheid, door den vice-admiraal Cornelis van Eemskerck, kooplieden en schippers der vier schepen gedaan.
1599 december8.
1 stuk
91
Instructie voor den admiraal Jacob van Neck en den Breeden Raad der zes schepen, door Bewindhebberen gearresteerd.
1600 juni 11.
1 stuk