Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

c.   Stukken van de teruggekeerde schepen Mauritius en Friesland.
96
Brief van Bewindhebberen aan admiraal Wybrant van Warwijck, houdend o.a. verzoek om admiraal Jacob Wilckens in alles behulpzaam te willen zijn.
1599 november 27.
1 stuk
N.B. Wilckens heeft dezen hem medegegeven brief niet aan Van Warwijck kunnen overgeven.
97
Accoord tusschen admiraal Wilckens, admiraal Steven van der Haghen en generaal Pieter Both over het varen in compagnieschap, gesloten in Straat Sunda.
1601 januari 21.
1 stuk
98
Resolutie genomen door het geheele raadscollege der schepen van Wilckens, Van der Haghen en Both, vergaderd in het schip van Wilckens, als toen admiraal-generaal zijnde.
1601 augustus 3.
1 stuk