Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

d.   Stukken ontvangen van de teruggekeerde schepen Hollandia en Overijsel.
99
Instructie voor den admiraal Cornelis van Eemskerck en Breeden Raad, door hen beëdigd voor Bantam.
1600 december 6.
1 stuk
N.B. Voor deze instuctie is gebruik gemaakt van een ander document, namelijk de Instructie voor den admiraalJacob Wilckens en Breeden Raad, door Bewindhebberen gearresteerd 1599 november 16.
100
Cargalijst van de koopmanschappen in de Overijsel.
1599 december.
1 stuk
101
Brieven van Cornelis van Eemskerck aan Pieter Dircxz. Emaus te Loehoe.
1601 januari 21 -1601 februari 9.
1 omslag
102
Brieven van Jan Lambertsz. Vloots te Loehoe aan Cornelis van Eemskerck.
1601 januari 28 -1601 maart 25.
3 stukken
103
Brief van Cornelis van Eemskerck aan Jan Lambertsz. Vloots te Loehoe.
1601 april 26.
1 stuk
104
Contract tusschen admiraal Cornelis van Eemskerck en Jan Dircxz. Sonnenbergh, kapitein van het kasteel genaamd Van Verre op Amboina, betreffende vervoer van nagelen.
1601 juni 6.
1 stuk
105
Copie-verklaringen betreffende verrichtingen op Bali, afgelegd ten verzoeke van Cornelis van Eemskerck op
1601 juli 12 en september 9.
2 stukken
N.B. Gedrukt in het opstel van J. F. L. de Balbian Verster.
Een Amsterdammer als Pionier op Bali. ( Emanuel Rodenburg 1598-1601.) (Negende Jaarboek van de Vereeniging Amstelodanum.)
106
Brief van Cornelis van Eemskerck aan Jan Lambertsz. Vloots. ; Brief van Jan Lambertsz. Vloots aan Cornelis van Eemskerck.
1601 september 26.
2 stukken.
1601 september.
2 stukken.
107
Order voor het zeilen der schepen, vastgesteld op de Hollandia.
1601 october 1.
1 stuk
108
Brief van Cornelis van Eemskerck aan den becelhebbr der Staatsche schepen, houdend aanbeveling van de Overijsel, geschreven op 28 graden Noordebreedte.
1602 maart 18.
1 stuk
109
Reisjournaal, gehouden op de Overijsel.
1599 december 21 - 1602 maart 21.
1 deel
N.B. Het aangeteekende op 10 mei 1600 maakt het waarschijnlijk, dat dit journaal, hetwelk blijkens de periode, waarover het loopt, gehouden moet zijn op het schip Hollandia of op het jacht Overijsel, van dit laatste afkomstig is: het journaal is blijkbaar door den stuurman gehouden.
De aanteekening van 6 december 1600 is in ander handschrift dan het overige gedeelte.