Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

e.   Stukken ontvangen van de teruggekeerde schepen.
110
Resolutie van den Admiraal en Raad betreffende het drinken van het rantsoen wijn.
1601 maart 3.
1 stuk
N.B. Blijkens aanteekening in dorso "gepubliceert in onsen schepe Gouda".
111
Brief van Jan Lambertsz. Vloots voor Bantam aan Admiraal en Raden.
1601 juli 22.
1 stuk
N.B. Blijkens den inhoud is deze brief vermoedelijk gericht aan Jacob van Neck.
112
Brief van Bewindhebberen aan admiraal Jacob van Neck, houdend o.a. verzoek om admiraal Jacob Heemskerck in alles behulpzaam te willen zijn.
1601 april 13.
1 stuk
N.B. Heemskerck kan dezen hem medegegeven brief in augustus 1602 voor Patani aan Van Neck hebben ovegegeven.
113
Brieven van Pieter Walichsz. van Delft in Patani aan Bewindhebberen en aan zijn broeder Jacob Walichsz. te Delft.
1602 augustus 4.
2 stukken
N.B. De brief aan Jacob Walichsz. gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 477-481.
114
Factuur van de goederen, door Jacob van Neck gelaten in Patani onder Daniel van der Lecq en Pieter Walichsz. van Delft.
1602 augustus 22.
1 katern
N.B. Gedrukt in het opstel van dr. J. W. IJzerman. Hollandsche Prenten als handelsartikel te Patani in 1602 (Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 4 juni 1926 van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië).
115
Reisverhaal, gesteld door admiraal Jacob van Neck voor Bewindhebberen.
1600 juni 28 - 1603 juli 15.
1 deel
N.B. Blijkens het handschrift door Jacob van Neck eigenhandig geschreven behalve de laatste twee en een halve pagina. Van pagina 16 onderaan af (wanneer het afschrijven van het reisverhaal gevorderd is tot de aankomst voor Java) valt een gewijzigd handschrift van Van Neck op te merken; deze verandering is waarschijnlijk het gevolg geweest van de verminking van zijne rechterhand, den admiraal toegebracht in het gevecht tegen de Portugeezen voor Ternate in juni 1601.
Het manuscript is, blijkens eene aanteekening op den omslag, eigendom geweest van mr. Frederick Alewijn (bewindhebber der O. I. Compagnie ter Kamer Amsterdam 1772-1796). In 1867 is het uit den boedel van mr. F. A. baron Van Hall aan het Rijsarchief gekomen bij schenking door mr. J. G. Gleichman.