Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

f.   Stukken afkomstig van het schip Haarlem.
116
Extract-resolutie uit het "Justitie- en Resolutieboek", genomen door den Breeden Raad van de schepen Dordrecht, Haarlem en Leiden bij Bantam in het schip Dordrecht. .
1601 augustus 9.
1 stuk
N.B. In dorso gemerkt: "resolutie van de raeden op onse 2 schepen van den breeden Raet gestelt". De twee schepen, voor welke de raden werden aangewezen, zijn : Haarlem en Leiden.
117
Resolutie van den Breeden Raad van de schepen Dordrecht, Haarlem en Leiden, genomen in het schip Dordrecht.
1601 augustus 18.
1 stuk
N.B. In dorso gemerkt: "Authorisatie my van wegen den admiraal deur den Breeden Raet gegeven". Gaspar Groensbergen is degene, aan wien deze machtiging gegeven werd.
118
Brieven van de schippers Cornelis Claesz. en Hendrick Jansz. aan Gaspar Groensbergen en Pieter Lourisz. Hartich.
1601 januari 13 - 1602 januari 21
1 omslag
119
Brieven van Jeronimus Wonderer aan Gaspar Groensbergen en Pieter Lourisz. Hartich, geschreven in Chineco, Tachem, Sinoa-boven en Sinoa-basso.
1602 maart 16 - 1602 augustus 2.
1 omslag
120
Brieven van Albert Cornelisz. Ruyl in Tachem aan Gaspar Groensbergen.
1602 juli 14 - 1602 augustus 15.
1 omslag
121
Brief van Bewindhebberen aan hunne commiezen in Oost-Indië.
1602 mei 15.
1 stuk
N.B. Blijkens aanteekening in dorso: ontvangen via Patani door de twee schepen naar China 13 september 1603.