Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

g.   Stukken ontvangen uit de loges.

(1)   Bantam.
122
Brief van Claes Symonsz. Meebael in Bantam aan Bewindhebberen.
1601 april 12.
1 stuk
N.B. Bij het adres staat geschreven, dat de verzending geschiedt "per amis". In dorso staat aangeteekend: "den 10den december a°. 1601 ontfangen ende waeren gesonden by Pauls van Caerden". (Deze was 12 april 1601 van Bantam zeil gegaan.)
123
Brief van Hendrick Noyer van Rees in Bantam aan Bewindhebberen.
1602 augustus 23.
1 stuk