Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

g.   Stukken ontvangen uit de loges.

(2)   Ternate.
124
Brief van Christiaen Adriaensz. den Dorst op Ternate aan Bewindhebberen.
1602 maart 7.
1 stuk
N.B. Op den brief staat in dorso aangeteekend: "Ontfangen 26 april 1603".
125
Brief van Christiaen Adriaensz. den Dorst op Ternate aan Bewindhebberen.
1602 september 21.
1 stuk
126
Brief van Lenert Rensen op Ternate aan Bewindhebberen.
1602 september 21.
1 stuk
N.B. Blijkens den brief behoorde schrijver oorspronkelijk tot de bemanning der voyage onder admiraal Wolphert Hermansz.