Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

4.   Stukken betreffende de vierde voyage (uitreeding door de Oude Oost-Indische Compagnie in 1599 en 1600).

g.   Stukken ontvangen uit de loges.

(3)   Patani.
127
Brief van Daniel van der Lecq in Patani aan Jacob van Neck te Bantam en bij diens absentie aan Bewindhebberen.
circa 1602 november.
1 stuk
N.B. De vermelding van het accoord met Jacob van Heemskerck (hetwelk eveneens genoemd wordt in diens schrijven van 7 november 1602) doet vermoeden, dat Van der Lecq's brief ook destijds geschreven is.
128
Brief van Rochus Pietersz. in Bantam aan zijn broeder Pieter Walichsz. in Patani.
1602 november 21.
1 stuk
N.B. Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 481-483. (Op p. 482, regel 16, in plaats van "Decembris"te lezen: "deser maent".)