Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

5.   Stukken betreffende de voyage van 5 schepen, uitgereed naar de Molukken door de Oude Oost-Indische in 1601.

c.   Stukken ontvangen uit de loge te Bantam.
138
Brief van Claes Gaeff aan Bewindhebberen.
1602 november 27.
1 stuk
N.B. Blijkens aanteekening in dorso: ontvangen 23 juli 1603.
De brief, medegegeven aan den onderkoopman Jan Lodewijxz. moet dus overeengekomen zijn met de Amsterdam en Gouda onder admiraal Jacob van Neck.
139
Brief van Hendrick van der Does aan Franchoys Abelijn , koopman te Bantam, geschreven op Banda.
1602 juni 23.
1 stuk