Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

6.   Stukken betreffende de voyage van 8 schepen, uitgereed door de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië in 1601.

a.   Stukken betreffende de uitreeding.
140
Concept-instructie voor den Admiraal en Breeden Raad.
Ongedateerd.
1 stuk
N.B. Het artikel in deze concept-instructie betreffende het varen naar de uiterste limieten der voyage is gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 498-499.
141
Concept-instructie voor den Scheepsraad op elk der schepen.
Ongedateerd.
1 stuk
N.B. Met opschrift van bewindhebber Reynier Pauw.
142
Afschrift van de articulen en ordonnantiën, door Prins Maurits van Nassau, Stadhouder van Holland en Zeeland en Admiraal van de Zee, vastgestreld voor de acht schepen varend naar Oost- Indië; gewaarmerkt.
1601 februari 22.
1 stuk
N.B. In den text zijn later wijzigingen aangebracht door den bewindhebber Reynier Pauw, blijkbaar voor den redactie van een volgenden artikelbrief.
143
Order tot aanwijzing der plaatsen om te negotiëeren, voor den Breeden Raad vastgesteld door Bewindhebberen.
Ongedateerd.
1 stuk
N.B. In den text zijn later wijzigingen aangebracht voor de redactie van den order voor de voyage der 14 schepen van 1602. Gedrukt (zonder de latere wijzigingen) bij: De Jonge. Opkomst II, p. 499-502.
144
Instructie met voorschriften voor het inkoopen van juweelen, het onderzoeken van het eiland Mauritius, en de krankenbezoekers en zieketroosters.
Ongedateerd.
1 stuk
145
Instructie voor den Admiraal en diens Privé Raad.
Ongedateerd.
1 stuk
146
Instructie voor den Scheepsraad op het schip Oud-Amsterdam.
Ongedateerd.
1 stuk
147
Instructie voor den Scheepsraad op het schip Alkmaar.
Ongedateerd.
1 stuk
148
Cargalijst van de koopmanschappen en realen van achten in het schip, getaxeerd.
1601 april .
1 stuk
N.B. Blijkens den inhoud van het stuk betreft dit een van de schepen, uitgereed door Bewindhebberen de Nieuwe Brabantsche Compagnie.