Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

6.   Stukken betreffende de voyage van 8 schepen, uitgereed door de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië in 1601.

b.   Stukken ontvangen van de schepen op reis.
150
Brief van Jacob Heemskerck aan Bewindhebberen.
1601 mei 11.
1 stuk
N.B. De brief is geadresserd aan "Mijn Heeren van de eerste Gheünieerde Indiaensche Compagnie tot Amsterdam".
Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 502-504.
151
Brief van Jacob Heemskerck aan Bewindhebberen.
"1601 Meyo" (lees: juni 17).
1 stuk
N.B. Op den brief heeft Heemskerck geschreven, dat de verzending geschiedt "met den admiraal Oliver van Oort". Verder staat op den brief aangeteekend "Ontfangen den 1en september anno 1601".
Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 504-506; aldaar is reeds op de vergissing in de datering door Heemskerck gewezen.
152
Brief van Jacob Heemskerck aan Bewindhebberen. In duplo. Met bijlage.
1602 maart 3 en 1602 april 12, 1602 maart 4.
3 stukken
N.B. De brief gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 506-511.
153
Brief van Jan Pauwelsz. aan Bewindhebberen, geschreven in het schip Almaar op de reede voor Bantam. En op de reede voor Demak. Met bijlage.
1602 maart 4, 1602 april 10 en 1602 april 3.
2 stukken
154
Brief van Jacob Heemskerck in het schip de Witte Leeuw aan Bewindhebberen.
1602 juli 13.
1 stuk
N.B. Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 514-518.
155
Brief van Jacob Heemskerck in het schip De Witte Leeuw aan Bewindhebberen.
1602 augustus 23.
1 stuk
N.B. Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 523-524.