Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

6.   Stukken betreffende de voyage van 8 schepen, uitgereed door de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië in 1601.

d.   Stukken ontvangen van het teruggekeerde schip de Witte Leeuw.
157
Brief van Jacob Heemskerck aan de gevangenen van de schepen de Witte Leeuw en Alkmaar te Demak. Met antwoord aan Heemskerck te Djohor of Patani.
1602 juli 24 en 1602 augustus 3.
1 stuk
N.B. Brief en gedeelte van het antwoord gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 512-514.
158-159
Copie-vertaling van Portugeesche brieven, geschreven uit Macao en Goa.
1602 en 1603.
2 deelen
N.B. Volgens het opschrift van het eene deel zijn deze brieven gevonden in de "caraq voor Macao verovert"; Jacob Heemskerck heeft de Potugeesche kraak met deze brieven, van welke de meeste gedateerd zijn uit Macao einde Januari en begin februari 1603, bemachtigd voor Djohor op 25 februari 1603.
Het andere deel der copie-vertaling is door Jacob Heemskerck eigenhandig geschreven.
Bijgevoegd is een extract uit enkele dezer vertaalde Potugeesche brieven, blijkbaar vervaardigd te Amsterdam.
160
Vertaalde Porugeesche brieven, geschreven uit Macao en Goa.
1602 en 1603.
1 omslag
N.B. Deze brieven maakten deel uit van een verzameling, van welke de copie vermeld is onder het voorgaand nummer.