Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

6.   Stukken betreffende de voyage van 8 schepen, uitgereed door de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië in 1601.

e.   stukken ontvangen uit de loges.

(1.)   Bantam.
161
Ingekomen brieven, naar Bantam geschreven door Jacob Heemskerck in de Witte Leeuw voor Jortan, in de Witte Leeuw voor Grissee. Met afschriften. Door Adriaen Schaeck te Grissee. Door Jacob Heemskerck voor Patani.
1602 juli 19.
1 omslag
1602 september 4.
1 omslag
1602 augustus 22.
1 omslag
N.B. Blijkens aanteekening in dorso zijn de brieven te Bantam ontvangen respectievelijk 10 augustus, 10 augustus, 13 september en 23 november 1602.
De brief van 19 juli 1602 is gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 521-522.
163
Alphabetische index van het Grootboek te Bantam.
1602.
1 deel