Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

6.   Stukken betreffende de voyage van 8 schepen, uitgereed door de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië in 1601.

e.   stukken ontvangen uit de loges.

(2)   Grissee.
164
Memorie voor Adriaen Schaeck tot het drijven van handel te Grissee, gegeven door admiraal Jacob Heemskerck. Met afschrift.
1602 juni 7.
2 stukken
N.B. Gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p. 518-521.
165
Contract tusschen Jacob Heemskerck met den Breeden Raad en Adriaen Schaeck over diens blijven als opperkoopman te Grissee.
1602 juli 27.
1 stuk
166
Ingekomen brieven, aan Adriaen Schaeck te Grissee geschreven door Jan Pauwelsz. op het schip Alkmaar voor Grissee. Jacob Heemskerck (met naschrift van Jan Pauwelsz.). Paolo Soldt in Bantam (fragment). Hendrick van der Does in Toeban. Jacob Heemskerck in Patani (met naschrift van Jan Pauwelsz.).
1602 juni 21.
1 omslag
1602 juli 1.
1 omslag
1602 september 15.
1 omslag
1602 december en december 23.
1 omslag
1602 november 7.
1 omslag
N.B. De brief van Heemskerck van 7 november 1602 blijkens aanteekening in dorso door Schaeck ontvangen 4 maart 1603.
De brief is gedrukt bij: De Jonge. Opkomst II, p.524-527.
167
Copie van den brief van Adriaen de Boisot en Arent van Wesick in Demak aan Jacob Heemskerck en van den brief van denzelfden aan Adriaen Scheack.
1602 augustus 3 en 1602 november 11.
1 stuk
N.B. Vergelijk den origineelen brief aan Heemskerck onder nummer 157.