Inventaris van de archieven van de Compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603
Compagnieën op Oost-Indië

Beschrijving van de archiefbestanddelen

I.   Compagnieën te Amsterdam.

B.   De Oude Oost-Indische Compagnie (1598) / de Eerste Vereenigde Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam (1600).

7.   Stukken van diversen aard.
168
Aanteekeningen betreffende de eerste voyage naar gegevens, afkomstig van de Hollandia, over 1595 april 2 - 1598 augustus 9.
Ongedateerd.
1 stuk
N.B. Blijkens het schrift zijn deze aanteekeningen geschreven door Barent Lampe, boekhouder der Oude O. I. Compagnie, enz.
Het stuk is in 1912 aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen door den gemeentearchivaris van Leiden, Verslagen 1912, Aanwinsten IX.
169
Rekening wegens de participatie van Cornelis van Campen c.s. in de acht schepen onder admiraal Jacob van Heemskerck naar Atjeh en wegens de carsayen en lakenen, geladen op deze schepen en op de vijf schepen onder admiraal Wolphert Hermansz. naar de Molukken, gedaan door Conelis van Campen en goedgekeurd .
1600 september 10 - 1601 april 10.
1 stuk
170
Fragment van een document op perkament, waarop de handteekeningen van de Bewindhebbers Jan Jansz. Kaerel, Dierik van Os en Cornelis van Campen.
Ongedateerd.
1 stuk
N.B. Met opgedrukt zegel, bevattend de letters C. V. V., verticaal geplaatst en door een streep (paal) verbonden. De drie genoemde Bewindhebbers waren in augustus 1599 gecommitteerd tot de koopmanschappen. Het zegel der Compagnie van Verre is blijkbaar dus overgenomen door de Oude Oost-Indische Compagnie. Zie ook noot bij Inv. n°. 133.