De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Verwant archiefmateriaal

HOOFDSTUK 4 ANDERE ARCHIEVEN VAN VOC-INSTELLINGEN EN -DIENAREN

2. UIT BATAVIA OVERGEBRACHTE ARCHIEVEN IN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

III. Archief van de weeskamer in Batavia
In 1863 werden ook series journalen en grootboeken van de weeskamer in Batavia uit de achttiende eeuw naar Nederland overgebracht[1]