De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Verwant archiefmateriaal

HOOFDSTUK 4 ANDERE ARCHIEVEN VAN VOC-INSTELLINGEN EN -DIENAREN

10.PARTICULIERE ARCHIEVEN

I. In het Algemeen Rijksarchief
De belangrijkste ambtelijke archieven zijn:
 • Alting, W.A. (1724-1800), 1596-1796 (gouverneur-generaal) en Engelhard, N. (1761-1831), 17e eeuw-1831 (verschillende functies op Java) (gedeeltelijk in de Tweede Afdeling in de familiearchieven Van Alphen en Engelhard);[1]
 • Brugmans, P.A. en A., 1612-1870 (advocaat van de kamer Amsterdam; equipagemeester in Batavia);[2]
 • Cnoll, Govert (1644-1710), 1678-1709 (diverse functies op Java);[3]
 • Geleynssen de Jongh, Wollebrand (1594-1674), 1612-1648 (directeur in Surat en Perzië);[4]
 • Kal, Jacob van (1754-1829), 1781-1811 (diverse functies in Malakka, Riau en Batavia);[5]
 • Nederburgh, S.C. (1762-1811) (advocaat en commissaris-generaal) en familie, 18e-20e eeuw;[6]
 • Sweers, Salomon; Jeremias van Vliet; Jacques Specx; en François Mannis, 17e eeuw (vele functies);[7]
 • Vernet, G.L., 1746-1766 (directeur in Bengalen);[8]
 • Wttewaal, Jan, en Hendrik van Staveren, 1754-1888 (VOC-dienaren in Celebes en Sumatra).[9]
Documentatieverzamelingen van bewindhebbers en advocaten:
 • Stadhouderlijke secretarie, 1747-1795;[10]
 • Ghesel, Jacob van (1707-1773), 1638-1773 (advocaat);[11]
 • Groot, Hugo de (1538-1645), 17e eeuw (advocaat van de kamer Amsterdam);[12]
 • Hope, Thomas (1704-1779) en Jean, 1602-1784 (bewindhebber);[13]
 • Hudde, Johannes (1628-1704), 1602-1703 (bewindhebber);[14]
 • Meerman van der Goes, Daniël Adriaan (1748-1805), 1755-1795 (advocaat);[15]
 • Radermacher, familie, 1595-1800 (bewindhebbers);[16]
 • Sweers, Specx, Van Vliet en Mannis, 17e eeuw;[17]
 • Vredenburch, Adriaan (1680-1759) en Gerard (1710-1784) van, 1647-1766 (bewindhebbers van de kamer Delft).[18]
Memorabilia van families:
 • Goens, familie Van, 17e-19e eeuw (gouverneur-generaal, gouverneurs van Ceylon e.a.);[19]
 • Hoorn en Van Riebeeck, families Van, 17e-18e eeuw (gouverneurs-generaal);[20]
 • Polanen, Rogier Gerard van (1757-1833), 1739-1831 (klerk bij de Raad van Justitie).[21]