De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Verwant archiefmateriaal

HOOFDSTUK 4 ANDERE ARCHIEVEN VAN VOC-INSTELLINGEN EN -DIENAREN

10.PARTICULIERE ARCHIEVEN

II. Elders
Ambtelijke archieven:
Bewindhebbersarchieven:
  • Van der Poorten, Josua, en Philip van der Ghiessen, 1750-1751 (representanten van de stadhouder), in het gemeentearchief in Amsterdam.
Familie-memorabilia:
  • Boudaen, Jan (bewindhebber van de kamer Amsterdam) en Pieter Nuyts (gouverneur van Taiwan), in het familiearchief Huydecoper in het rijksarchief in Utrecht.