De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Verwant archiefmateriaal

HOOFDSTUK 4 ANDERE ARCHIEVEN VAN VOC-INSTELLINGEN EN -DIENAREN

11. COLLECTIE AANWINSTEN VAN DE EERSTE AFDELING IN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF
De collectie Aanwinsten van de Eerste Afdeling bevat in de eerste plaats allerlei losse bescheiden die ooit door iemand interessant zijn gevonden en daarom zijn bewaard. Daarbij zijn zowel semi-particuliere papieren van personen in connectie met de VOC als losse documenten die formeel in de archieven van de VOC of van een vestiging zouden horen, maar door een bewindhebber of dienaar zijn achtergehouden. Uiteraard zijn dit vaak interessante en belangrijke stukken. Daarnaast bevat de collectie een aantal grotere brokstukken van archieven van VOC-dienaren, van hetzelfde type als de fragmenten van ambtelijke archieven die men in particuliere archieven aantreft. Sommige bescheiden zijn inmiddels uit de collectie gelicht en als afzonderlijke archieven geïnventariseerd. Voorbeelden daarvan zijn de verzamelingen van de Ceylonse gouverneurs Hendrik Becker en Lubbert Jan van Eck.[1]. In de Aanwinstencollectie bevinden zich nog de volgende bestanden, soms nogal verspreid over de collectie:
  • Stukken van J.W. Falck (equipagemeester in Surat);
  • Stukken van C. Chastelain (gouverneur van Kaap de Goede Hoop);
  • Stukken van Hendrik Breton (directeur-generaal in Batavia);
  • Stukken van I.A. Rumpf (gouverneur van Ceylon);
  • Stukken van A.E. van Braam Houckgeest (ambassadeur naar China);
  • Stukken van J.G. Loten (gouverneur van Ceylon). Het omvangrijke archief van Loten was in de negentiende eeuw in handen geraakt van verzamelaars van autografen en vandaar is het over verscheidene archiefbestanden verspreid geraakt. Naast het gedeelte in de Aanwinstencollectie zijn er gedeelten in de collectie Grothe van Schellach in het gemeentearchief in Utrecht en in de bibliotheek van de theologische faculteit van de Universiteit van Tilburg.