De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795
BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN