De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/C   UITGAANDE STUKKEN
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .. Zie ook inv. nrs. 213-214, 216-220, 305, 306
311
Minuut-uitgaande missiven van de Heren XVII en de kamer Amsterdam aan de kantoren in Indië
1795 sep. 9 - okt. 10
1 deel
312-344
Kopieboek van uitgaande missiven, instructies en andere papieren van de Heren XVII en de kamer Amsterdam aan de kantoren in Indië
1614 - 1795
33 delen
Vanaf 1642 heeft de kamer een apart kopieboek (zie inv. nrs. 350-354)
312
1614 nov. 21 - 1617 apr. 20. Met inhoudsopgave
1614 - 1617
 
313
1616 apr. 11 - 1633 nov. 29. Met inhoudsopgave
1616 - 1633
 
314
1620 sep. 9 - 1627 feb. 11. Met fragment inhoudsopgave
1620 - 1627
 
315
1627 mrt. 14 - 1633 mrt. 23
 
316
1633 sep. 19 - 1643 aug. 31
 
317
1644 sep. 21 - 1657 okt. 20
 
318
1658 apr. 16 - 1666 juni 24
 
319
1666 okt. 12 - 1672 dec. 6
 
320
1673 apr. 7 - 1681 jan. 23
 
321
1681 juni 18 - 1685 okt. 8
 
322
1686 mrt. 4 - 1692 apr. 5
 
323
1692 aug. 27 - 1700 feb. 19
 
324
1700 juni 23 - 1708 nov. 7
 
325
1709 apr. 10 - 1717 okt. 8
 
326
1718 mrt. 12 - 1725 mrt. 3
 
327
1725 juli 21 - 1731 apr. 9
 
328
1731 sep. 14 - 1736 nov. 14
 
329
1737 mrt. 14 - 1742 apr. 21
 
330
1742 aug. 28 - 1745 nov. 20
 
331
1746 mrt. 24 - 1750 nov. 21
 
332
1751 mrt. 30 - 1754 mrt. 28
 
333
1754 okt. 10 - 1757 mrt. 21
 
334
1757 okt. 13 - 1761 okt. 5
 
335
1762 mrt. 25 - 1766 mrt. 29
 
336
1766 okt. 6 - 1769 apr. 21
 
337
1769 okt. 7 - 1774 apr. 11
 
338
1774 okt. 8 - 1777 okt. 17
 
339
1778 apr. 3 - 1780 nov. 10
 
340
1781 apr. 23 - 1786 apr. 29
 
341
1786 dec. 12 - 1788 mei 16
 
342
1788 dec. 4 - 1791 mei 31
 
343
1791 mei 31 - 1794 mei 2
 
344
1794 juni 28 - 1795 okt. 10
 
345-349
Zakenindex op de uitgaande missiven van de Heren XVII aan de kantoren in Indië
1614 - 1795
5 delen
Alfabetisch gerangschikt
345
1614 - 1707
 
De eerste helft van dit deel (f. 1-362) bestaat uit een index op de missiven van de Heren XVII over de jaren 1692-1707, de tweede helft (f. 363-574) is een index op een niet meer bestaand uittreksel uit missiven en instructies van de Heren XVII. Deze index moet gelopen hebben van 1614-1692
346
1707 - 1732, eerste deel
1707 - 1732
 
347
1707 - 1732, tweede deel
1707 - 1732
 
348
1733 - 1776
 
349
1777 - 1795
 
350-354
Kopieboek van uitgaande missiven van de kamer Amsterdam aan de kantoren in Indië. Met bijlagen
1642 - 1795
5 delen
350
1642 sep. 25 - 1661 juni 1
 
351
1661 sep. 19 - 1677 okt. 26
 
352
1677 nov. 26 - 1751 dec. 9
 
353
1751 dec. 9 - 1795 dec. 28
 
354
Bijlagen bij de missiven van de kamer Amsterdam aan gouverneur-generaal en raden in Batavia en aan de regering in Kaap de Goede Hoop
1678 dec. 1 - 1683 dec. 30
 
355
Kopieboek van uitgaande missiven, instructies en andere papieren van de Heren XVII aan colleges en personen in Europa
1652 apr. 18 - 1690 nov. 4
1 deel
356-357
Minuut- en kopie-uitgaande missiven en instructie van de Heren XVII aan commissarissen-generaal over Indië
1791 nov. 30 - 1795 dec. 24
2 delen en 1 stuk
Gedeeltelijk secreet
356
Minuten
357
Kopieboek van uitgaande missiven
358
Minuut-secrete missive van de kamer Amsterdam aan de Hollands-Zeeuwse Staatscommissie en minuut-missiven van gecommitteerden uit de kamer Amsterdam aan die kamer betreffende hun onderhandelingen met de Hollands-Zeeuwse Staatscommissie. Met bijlagen
1790 juni 15 - aug. 15
1 band
359
Kopie-instructies betreffende de reis naar en het verblijf in Indië
1616 - 1619
1 deel
360
Instructies van de kamer Amsterdam voor haar functionarissen
1653 - 1709, 1793
1 deel en 1 stuk