De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/D   INGEKOMEN STUKKEN UIT EUROPA
361
Rekesten aan de Heren XVII, overhandigd aan de kamer Amsterdam. Met bijlagen
1781 - 1794
1 omslag
362
Zakenindex op de rekesten aan de Heren XVII
1755 - 1795
1 deel
Met alfabetisch-chronologische index op zaken en persoonsnamen
363
Adviezen van rechtsgeleerden uitgebracht aan de bewindhebbers van de VOC
1622 - 1723
1 band
363I-367
Artikelbrieven door de Staten-Generaal aan de VOC verleend
1658 - 1747
12 stukken
363 I
1658
1 stuk
364
1672
6 stukken
In tweevoud. Eén van de stukken bevat een door prins Willem III eigenhandig ondertekende akte van goedkeuring van 1673 mei 7
365
1672 sep. 3
1 stuk
Gedrukt in 1676
366
1742. Gedrukt
1742
2 stukken
In tweevoud
367
1742 sep. 4, met veranderingen van 1747 okt. 11. Gedrukt
1742 - 1747
2 stukken
---
Missive van de Staten-Generaal aan de kamer Amsterdam
1708 nov. 27
 
---
Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan de kamer Amsterdam. Met bijlagen, waaronder van de consul Elbert de Hochepied in Constantinopel over het gebeurde in Basra
1754 juni 7
 
---
Missive van prins Willem V aan de hoofdparticipanten en participanten van de kamer Amsterdam, betreffende zijn benoeming tot opperbewindhebber en gouverneur-generaal van de VOC
1766 mrt. 15
 
---
pro memorie Missiven aan de kamer Amsterdam van: - N. Stellingwerff, 1633 augustus 27; - kamer Delft, 1688 september 23; - kamer Hoorn, 1706 oktober 13 en 1747 november 20: zie Aanwinsten, inv. nr. 1910 XVI 54
368-373
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de VOC en de Westindische Compagnie
1600 - 1637
6 delen
Bij resolutie van 1638 april 16 bepaalden de Staten-Generaal dat alle resoluties, missiven en andere geschriften die de Oost- en Westindische Compagnieën raakten, voortaan voor beide in een apart boek moesten worden ingeschreven. Sedertdien vindt men afzonderlijke jaarlijkse recueils voor iedere compagnie. Beide compagnieën schijnen steeds een afschrift van het recueil betreffende de ander ontvangen te hebben. In het archief van de Westindische Compagnie zijn alleen de recueils uit de jaren 1700-1781, 1787, 1788, 1790 en 1791 nog aanwezig, en van de laatste vier jaren alleen die betreffende de Westindische Compagnie. Waarschijnlijk zijn de resoluties van vóór 1638 pas na die datum ingeschreven
368
1602 mrt. 20 - 1616 dec. 19
 
Bevat ook kopie-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de voorcompagnieën, 1600 april 26 - 1602 maart 20
369
1616 dec. 20 - 1620 juli 24
 
370
1620 juli 25 - 1623 jan. 25
 
371
1623 jan. 31 - 1625 dec. 30
 
372
1626 jan. 2 - 1631 dec. 27
 
373
1632 jan. 8 - 1637 dec. 31
 
374-386
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de VOC
1638 - 1778
13 delen
Zie de toelichting bij inv. nrs. 368-373
374
1638 apr. 16 - 1650 dec. 2
 
375
1651 feb. 28 - 1663 dec. 12
 
376
1664 jan. 21 - dec. 22
 
377
1665 jan. 1 - juni 30
 
378
1665 juni 30 - dec. 31
 
379
1666 jan. 1 - juli 1
 
380
1666 juli 1 - dec. 31
 
381
1667 jan. 1 - dec. 27
 
382
1668 jan. 4 - 1670 dec. 22
 
383
1671 jan. 20 - 1699 dec. 5
 
384
1700 jan. 9 - 1729 dec. 30
 
385
1730 jan. 2 - 1750 dec. 29
 
386
1751 jan. 5 - 1778 mrt. 23
 
387-412
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de Westindische Compagnie
1644 - 1778
26 delen
Zie de toelichting bij inv. nrs. 368-373
387
1644 jan. 8 - dec. 31
 
388
1645 jan. 4 - dec. 27
 
389
1646 jan. 3 - dec. 29
 
390
1647 jan. 2 - dec. 31
 
391
1648 jan. 2 - dec. 29
 
392
1649 jan. 2 - dec. 29
 
393
1650 jan. 3 - dec. 30
 
394
1651 jan. 5 - dec. 29
 
395
1652 jan. 3 - dec. 24
 
396
1653 jan. 2 - 1656 dec. 29
 
397
1657 jan. 10 - 1662 dec. 29
 
398
1663 jan. 2 - 1669 dec. 27
 
399
1670 jan. 6 - 1682 dec. 17
 
400
1683 jan. 21 - 1705 dec. 23
 
401
1706 jan. 2 - 1737 dec. 14
 
402
1738 jan. 4 - 1750 dec. 21
 
403
1751 jan. 7 - 1758 dec. 28
 
404
1759 jan. 2 - 1764 dec. 21
 
405
1765 jan. 8 - 1767 dec. 21
 
406
1768 jan. 5 - 1769 dec. 27
 
407
1770 jan. 1 - 1771 dec. 27
 
408
1772 jan. 3 - 1773 dec. 29
 
409
1774 jan. 4 - 1775 dec. 28
 
410
1776 jan. 5 - dec. 30
 
411
1777 jan. 2 - dec. 30
 
412
1778 jan. 2 - dec. 31
 
413-420
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de VOC en de Westindische Compagnie
1779 - 1786
8 banden
Zie de toelichting bij inv. nrs. 368-373
413
VOC: 1779 jan. 4 en mrt. 11; WIC: 1779 jan. 5 - dec. 31
1779
 
414
VOC: 1780 mrt. 10, sep. 29 en okt. 31; WIC: 1768 jan. 5 - 1780 dec. 29
1768 - 1780
 
415
VOC: 1781 jan. 2 - dec. 27; WIC: 1781 jan. 2 - dec. 31
1781
 
416
VOC: 1782 jan. 2 - dec. 13; WIC: 1782 jan. 3 - dec. 30
1782
 
417
VOC: 1783 jan. 8 - dec. 22; WIC: 1783 jan. 6 - dec. 29
1783
 
418
VOC: 1784 jan. 16 - okt. 28; WIC: 1784 jan. 6 - dec. 31
1784
 
419
VOC: 1785 jan. 3 - dec. 30; WIC: 1785 jan. 3 - dec. 28
1785
 
420
VOC: 1786 jan. 3 - dec. 22; WIC: 1786 jan. 6 - dec. 28
1786
 
421-424
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de VOC en de Westindische Compagnie
1638 - 1650
3 banden
Deze extract-resoluties zijn afkomstig van het archief van de Staten van Holland. Zie voorts de toelichting bij inv. nrs. 368-373
421
1638 apr. 16 - 1649 dec. 29
 
422
Ibidem
423
1649 jan. 15 - 1649 dec. 29
 
424
1650 feb. 7 - dec. 24
 
425-431
Extract-resoluties van de Staten-Generaal, Raad van State, Staten en Gecommitteerde Raden van Holland, en extract-decreten van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland. Met bijlagen
1713 - 1796
7 delen
425
1713 juli 3 - 1751 nov. 29
 
426
1752 mei 24 - 1774 dec. 7
 
427
1775 apr. 18 - 1783 dec. 15
 
428
1784 jan. 8 - 1787 dec. 28
 
429
1788 jan. 23 - 1790 dec. 16
 
430
1791 jan. 28 - 1794 nov. 28
 
431
1795 jan. 20 - 1796 feb. 11
 
---
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende de VOC
1602 - 1793
 
432-436
Kopie-rapporten van commandeurs van de retourvloten aan de Staten-Generaal over de toestand van de VOC-bezittingen in Indië
1663 - 1710
5 stukken
432
Van Herman Klencke
1663
 
433
Van Johan van Dam
1667
 
434
Van Jan van der Laan
1668
 
435
Van Jacob van der Wayen
1679
 
436
Van Joan Pietersz. van Hoorn
1710