De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë
De stukken uit de periode 1602-1614 zijn gescheiden in een gedeelte van voor en van na 1607. De stukken in het eerste gedeelte zijn afkomstig van de vloten, uit de periode dat er nog geen gevestigd bestuur in Indië was. Het jaar 1607 is als scheidingsjaar genomen, omdat sinds 1607 niet meer het gehele personeel met de retourvloten naar de Republiek terugkeerde, maar dienaren in de kantoren werden achtergelaten. De stukken uit de periode 1607-1614 zijn, net als de serie na 1614, geordend volgens de kantoren waarvan zij afkomstig zijn. Vanaf 1614 lopen de series door tot het einde van de achttiende eeuw