De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel I   Heren Zeventien en kamer Amsterdam

Deel I/E   INGEKOMEN STUKKEN UIT INDIë

Deel I/E.1   Stukken betreffende de vroegste scheepstochten, 1602-1614

Deel I/E.1.c   Stukken betreffende de scheepstocht onder bevel van Cornelis Matelieff de Jonge, 1605-1608
461-462
Instructies
1605
6 stukken
461
Instructie van de bewindhebbers voor admiraal Cornelis Matelieff de Jonge, de vice-admiraal en de brede raad van de vloot van elf schepen. Met bijlagen
[1605]
4 stukken
462
Instructie van de bewindhebbers betreffende de rechtspraak op de vloot van elf schepen
[1605]
2 stukken
In tweevoud
463-466
Stukken opgemaakt of ontvangen door Cornelis Matelieff de Jonge
1608
4 stukken
463
Verbaal van de onderhandeling van Matelieff de Jonge met Paulus van Caerden in Bantam
[1608]
 
464
Missive van Paulus van Caerden aan Matelieff de Jonge in Bantam
1608 jan. 17
 
465
Missive van Matelieff de Jonge in Bantam aan Martinus Apius, opperkoopman op het schip Erasmus
1608 jan. 27
 
466
Kopie-missive door Matelieff de Jonge in Bantam achtergelaten voor de admiraal in Bantam van de eerstkomende vloot uit de Republiek
1608 jan. 28
 
Gedeeltelijk gepubliceerd in: De Jonge, Opkomst III, 240-244
467-469
Stukken opgemaakt of ontvangen op kantoren en forten in Indië
1607 - 1608
4 stukken
467
Missive van Cornelis Matelieff de Jonge `in de Straet van Bantam' aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam
1608 feb. 2
 
468
Akte van schuldbekentenis van Jacques l'Hermite de Jonge in Bantam aan Cornelis Matelieff de Jonge en een rekening betreffende goederen en gelden afkomstig van door Matelieff de Jonge bij Ternate veroverde Chinese scheepjes
1607 juni 4 - 1608 aug. 5
 
469
Lijst van ammunitie en provisie, door de bezetting van het VOC-fort Maleyo of Oranje (op Ternate) ontvangen uit schepen van de vloot onder bevel van Cornelis Matelieff de Jonge
1608 mei
2 stukken
In tweevoud
470
Inventaris van de edelstenen, bezoarstenen en gouden en zilveren voorwerpen die met het schip Oranje uit Indië zijn gekomen
1608 okt. 14
1 stuk
471
Balans getrokken door Cornelis Specx uit door hem gehouden rekeningen
1608 jan. 30
1 stuk
472
Aantekeningen betreffende de aankomst in de Republiek en de lading van enige schepen van de vloten onder bevel van Cornelis Matelieff de Jonge en Paulus van Caerden, en betreffende de lotgevallen van enige VOC-schepen in Indië
[1609]
1 stuk